Welsh

Poena Garry pan ddaw o hyd i gorff llonydd Dani tra mae Anita’n dal i chwilio am Greta. Cynydda’r panig wrth i Tyler a Iolo ddod i wybod am ddiflaniad eu merch.

Mynega Aled ei gariad tuag at Tyler a gofyn iddo redeg i ffwrdd gydag e, wrth i Iolo glustfeinio ar y cyfan. Caiff Garry ei hun mewn twll wrth i’w ymddygiad yng ngêm rygbi Gwern achosi cywilydd i’w fab a sarhad i’r Clwb Rygbi.

Mae’r amser yn cyrraedd i Kelly ddweud ei ffarwel olaf wrth Paul wrth i’r Gwasanaethau Cymdeithasol ddod i’w gasglu. Caiff Anita ymweliad annisgwyl gan yr heddlu sy’n ei hatal rhag gallu ffarwelio â Paul.

Daw Sara ar draws golygfa annisgwyl wrth iddi ddal Jason a Kelly’n cusanu. Manteisia Angharad ar dŷ gwag gan bori trwy ffeiliau personol Gaynor yn Llwyncelyn.

1, Garry worries when he comes across Dani’n lifeless body.

(Picture: S4C)

2, As Anita continues to look for Greta. Panic spreads as Tyler and Iolo learn of their daughter’s disappearance.

3, Sara’s gobsmacked as she catches Jason and Kelly kissing.

(Picture: S4C)

4, Angharad takes advantage of an empty Llwyncelyn as she snoops through Gaynor’s personal files.

5, Anita has an unexpected visit from the police which prevents her from saying good-bye to Paul.

6, The time comes for Kelly to bid a final farewell to Paul as the Social Services come to collect him.

(Picture: S4C)

7, Garry finds himself in trouble as his behaviour during Gwern’s rugby game causes embarrassment for his son and disgrace to the Rugby Club.

8, Aled expresses his love towards Tyler and asks for them to run away together, but Iolo has overheard everything.

(Picture: S4C)

Pobol y Cwm airs Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday on S4C.